ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Vánoční besídka

20. 12. 2019

Středeční odpoledne v posledním prosincovém týdnu před vánočními prázdninami patřilo na naší škole již tradičně vánoční besídce. Školní jídelna se v odpoledních hodinách zcela zaplnila rodiči a dalšími hosty, pro něž připravili žáci všech tříd a děti ze školní družiny bohatý program plný hudby, zpěvu a radosti z tance a pohybu. Zazněly vánoční verše, zimní a vánoční písně, koledy. Nechyběla veselá pohádka o tom, proč mají čerti rohy a andělé křídla. Přítomní se pobavili dramatizací pověsti O Krokovi a jeho dcerách, dozvěděli se, jaká souhvězdí je možné spatřit na štědrovečerní obloze, v příběhu ztvárněném stínohrou předali žáci všem přítomným poselství, abychom si sváteční atmosféru doprovázející vánoční svátky udrželi v duši po celý rok. Organizace besídky, moderování a zajištění technického zázemí se skvěle ujali žáci devátého ročníku. Z vystoupení malých i velkých bylo znát, jak silně si vánoční atmosféru užívali. Zpestřením programu byla také ukázka výrobků keramického kroužku.

©2014 Jaroslav Čížek