ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

VODOVODOV

21. 3. 2023

Žáci osmých ročníků ve dnech 30.1. a 1.2. navštívili v rámci výuky chemie úpravnu pitné vody v Hradci Králové (Královéhradecká provozní, a.s.). Prostřednictvím interaktivní expozice o vodárenství nazvané VODOVODOV a odborného výkladu pracovníka společnosti se žáci seznámili se zdroji pitné vody, s úpravou pitné vody, s čistírnou odpadních vod a historií vodárenství v Hradci Králové.

©2014 Jaroslav Čížek