ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Přírodopisně chemická praktika

24. 9. 2018
 Přírodopisně chemická praktika pod vedením Mgr. Jany Malinové probíhají v pátek od 14.00 hod. do 14.45 hod. Hlavním cílem praktik je na věcném obsahu chemie rozvíjet schopnosti žáků k aktivní, samostatné až tvůrčí činnosti. Náplní práce v kroužku jsou základy pozorování a pokusů v biologii, práce s mikroskopem, chemické pokusy. Žáci se naučí správně zacházet s pomůckami, sestavovat aparatury, vést zápis o laboratorní práci.
galerie galerie galerie galerie galerie galerie

©2014 Jaroslav Čížek