ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Znovuotevření školy pro žáky 1. – 5. ročníku od 25.5.2020

22. 5. 2020

Informace pro rodiče:

 • Účast na výuce je dobrovolná
 • Nebude zajištěna ranní družina
 • Žák nemusí mít třídní učitelku
 • Ve skupinách může dojít i k promíchání ročníků
 • Začátek výuky od 8:00 do 8:30 hod.
 • Oběd pro přihlášené strávníky
 • Odpolední aktivity od 12:00 do 15:00 hod. pro žáky 1. – 4. ročníku

KONKRÉTNÍ PODOBA REALIZACE VÝUKY A ODPOLEDNÍCH ZÁJMOVÝCH AKTIVIT 

Skupina Vedoucí Časový rozvrh
1. třída Němečková rozvrh
1. třída Marešová rozvrh
2. třída Salfická rozvrh
3. A Samková Jitka rozvrh
3. B Tomíčková rozvrh
4. A Pořízová rozvrh
4. B Havlová rozvrh
3. A + 4.A Voženílková rozvrh
5. A Loskotová rozvrh
5. B Samková Veronika rozvrh

 

Dokumenty ke stažení:  
Čestné prohlášení nezbytné pro vstup do školy 
Odchod ze školy žák nebude navštěvovat odpolední aktivity a odchází sám
Odchod z odpoledních aktivit žák bude navštěvovat odpolední aktivity
   

Budou dodržována následující bezpečnostní pravidla:

Doporučení MŠMT – výběr pravidel

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Před vstupem do školy odevzdají Čestné prohlášení (ke stažení zde, v tištěné podobě k vyzvednutí ve skříni před hlavním vchodem do školy)
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 • V průběhu pobytu ve třídě rozhodne vyučující zda nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

 • Žáci si odeberou tác s příborem a nápojem, strava jim bude následně vydána.
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 • Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 •  Porucha imunitního systému, např.
 • a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 • b) při protinádorové léčbě,
 • c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

SHRNUTÍ PRO ŽÁKY, KTEŘÍ SE ZÚČASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OD 25.5.2020

Je třeba dodat následující dokumenty: Dne K dispozici
Čestné prohlášení 25.5. ke stažení
ve skříňce před vchodem
Odchody z dopoledních aktivit 26.5. ke stažení
od vedoucí skupiny
Odchody z dopoledních aktivit 26.5. ke stažení
od vedoucí skupiny
Zápis v žákovské knížce 26.5. od vedoucí skupiny
Žáci si s sebou budou každý den, kromě potřeb na výuku, nosit:
2 roušky a sáčky na čisté i použité
přezůvky (25.5. si je vyzvednou ve skříňce)

©2014 Jaroslav Čížek